15.12.2009

Highway News podpisała umowę na kompleksową obsługę PR z Synopsis Polska S.A.

Agencja Highway News prozpoczęła współpracę w zakresie obsługi public relations i doradztwa komunikacyjnego z Synopsis Polska S.A.

Spółka Synopsis Polska S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, głównie na rynku inwestycji niepublicznych, określaną jako venture capital, dotyczącą projektów inwestycyjnych we wczesnym stadium rozwoju o wysokim potencjale wzrostu, jak również określaną jako private equity, dotyczącą istniejących przedsięwzięć, rozwijających się w dużym tempie i wymagających dokapitalizowania w celu osiągnięcia dalszego wzrostu ich wartości. 


Pracowaliśmy dla: