Kontakt

Highway News Sp. z o.o.

Aleja Rzeczypospolitej 18/53
02-972 Warszawa

M: +48 605 25 7777
T: +48 22 219 5343
E: office(at)highwaynews.pl


NIP: 527 261 77 86
REGON: 142151766

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000345384
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN

Rachunek bankowy prowadzony przez Alior Bank S.A.: 86 2490 0005 0000 4520 4582 6606


Pracowaliśmy dla: