Misja

Misją Highway News Sp. z o. o. jest zapewnienie ukierunkowanych na osiągnięcie celów naszych Klientów działań public inwestor relations.

Staramy się budować relacje z Klientem w taki sposób, by być dla niego partnerem i doradcą w zakresie prowadzonej przez Nas działalności.

Najważniejszą miarą efektywności pracy jest dla Nas zadowolenie Klienta, jednakże dokonujemy jej pomiaru również za pomocą analizy wzrostu świadomości marki Klienta, analizy wyników cyklicznego audytu komunikacyjnego przeprowadzanego przez dziennikarzy lub innych kryteriów uzgodnionych między Agencją a Klientem.


Pracowaliśmy dla: