Zarząd

Maciej Sikorski — Prezes Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. W.Łazarskiego (specjalność: polityka społeczno-gospodarcza), w trakcie pracy nad rozprawą doktorską na temat: "Wpływ rozwoju handlu internetowego na postępującą globalizację". Uczestnik konferencji międzynarodowych z ramienia polskiego rządu. Płynnie mówi w dwóch językach: angielski i niemiecki.

Tworzył pierwszy zespół pracowników nowo otwartej filii niemieckiej firmy consultingowej Roland Berger Strategy Consultans w Warszawie (2000-2002). W roku 2003 przyjął propozycję pracy w Ministerstiwe Spraw Wewnętrznych i Administracji w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Unii Europejskiej. Uczestnik międzynarodowych konferencji, spotkań międzyresortowych, towarzyszył Ministrowi SWiA w oficjalnych spotkaniach i negocjacjach (2003-2006). Zatrudniony na stanowisko dyrektora ds. Public and Investor Relations w Netmedia S.A. notowanej na GPW (2008-2009). Od 2009 do chwili obecnej wykładowca na uczelni TWP Wszechnica, prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości i makroekonomii. Czynny zawodnik squasha powołany do Reprezentacji Polski.

Obecnie, pełni funkcję prezesa zarządu Highway News Sp. z o.o.


Pracowaliśmy dla: