Investor Relations

Sukces spółki na rynku kapitałowym w dużej mierze uzależniony jest od prawidłowo prowadzonej komunikacji z inwestorami. Sumienne wypełnianie obowiązków informacyjnych nakładanych na spółki notowane na GPW przez prawo często nie wystarczy, by przebić się z komunikatem do świadomości inwestorów. Wszelkie informacje wychodzące ze Spółki powinny być pokazane w szerszym kontekście, który uzasadnia decyzję Spółki oraz pokazuje korzyści, jakie będą jej udziałem w wyniku podjętych działań. Również w sytuacji, gdy ze Spółki płyną negatywne sygnały, ważne jest by nie zaniechać komunikacji z inwestorami – zarząd powinien wyjaśnić zaistniałe okoliczności i przedstawić plan naprawczy oraz systematycznie informować o postępach prac. 

Relacje inwestorskie to dziedzina multidyscyplinarna, która łączy w sobie elementy marketingu, prawa oraz finansów. Nasi specjaliści doskonale poruszają się w wymienianych obszarach wspierając Zarząd w kontaktach zarówno z inwestorami indywidualnymi, jak i instytucjonalnymi. Stosujemy cały szereg narzędzi do budowania wartości spółki: utrzymywanie relacji z kluczowymi mediami oraz analitykami i zarządzającymi funduszami, organizowanie investor’s day, aranżację udziału Spółki w konferencjach inwestorskich, prowadzenie serwisu relacji inwestorskich na stronie korporacyjnej Spółki, monitorowanie forów internetowych i wykorzystanie elementów social media do komunikacji z inwestorami, logistyczne i medialne wsparcie przy okazji WZA i innych ważnych wydarzeniach (np. raporty okresowe), przygotowanie i stała aktualizacja prezentacji multimedialnej Spółki oraz innych materiałów przeznaczonych dla inwestorów.

Największą jednak wagę przykładamy do tego, by w każdej sytuacji, w której znajduje się Spółka, stanowić dla Zarządu merytoryczne wsparcie polegające na doradztwie i przygotowywaniu rekomendacji działań oraz możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji.


Pracowaliśmy dla: