IPO / private placement

Przygotowania do IPO czy private placement to dla Spółki ekscytujące wyzwanie, które w przypadku sukcesu umożliwia Spółce dynamiczny rozwój dzięki pozyskanemu od inwestorów kapitałowi. Jednym z kluczowych aspektów tego procesu jest budowanie marki oraz zapewnienie komunikacji ze wszystkimi interesariuszami – począwszy od pracowników, przez instytucje rynku kapitałowego, media oraz – co najbardziej istotne, inwestorami indywidualnymi i instytucjonalnymi.

Highway News pomaga Spółkom przejść drogę na Giełdę Papierów Wartościowych w taki sposób, by informacje o planowanym debiucie, profilu działalności Spółki, jej strategii i planach rozwoju trafiły do jak najszerszego grona ściśle sprofilowanych odbiorców. Pomagamy przygotować się do kontaktów z mediami, wypełniania obowiązków informacyjnych, prezentowania Spółki przed inwestorami, a także do samej uroczystości debiutu. Przygotowujemy plan komunikacji Spółki i opracowujemy kalendarz eventów, w których Spółka powinna brać udział, by utrzymać zainteresowanie inwestorów, a także wspieramy organizację takich wydarzeń jak WZA czy publikacja wyników finansowych. 


Pracowaliśmy dla: