PR korporacyjny

Budowa odpowiedniego wizerunku firmy, z którym mogłaby się utożsamiać jej grupa docelowa, jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania. Pożądany przez firmę wizerunek jest czynnikiem, który pozwala osiągnąć założone cele biznesowe, a także ochronić jej reputację w przypadku sytuacji kryzysowej.

Highway News oferuje w ramach PR korporacyjnego następujące usługi: przygotowanie strategii budowania/umacniania wizerunku firmy, audyt komunikacyjny i analiza wizerunku firmy w mediach i wśród dziennikarzy, opracowanie strategii i planu działań komunikacyjnych, określenie pozycjonowania firmy oraz kluczowych przesłań kampanii, kontakty z mediami, zarządzanie sytuacją kryzysową, opracowanie i realizacja działań CSR.


Pracowaliśmy dla: