Zarządzanie komunikacją kryzysową

W przypadku gdy osoba lub przedsiębiorstwo zostaje dotknięte kryzysem, jego skutki – w dobie powszechnego dostępu do informacji—są natychmiast widoczne i wymagają zastosowania przemyślanych działań komunikacyjnych.

Nasze usługi dotyczą obejmują zarówno przygotowanie do sytuacji kryzysowej, jak i zarządzanie działaniami komunikacyjnymi w momencie zaistnienia kryzysu.

Przygotowanie do sytuacji kryzysowej polega na identyfikacji potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą stanowić źródło kryzysu oraz oszacowaniu prawdopodobieństwa ich wystąpienia, przygotowaniu scenariuszy działań oraz zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków sztabu kryzysowego, którego liczebność i skład uzależniony powinien być od skali i rodzaju kryzysu, ustaleniu strategii komunikacji dopasowanych do możliwego scenariusza zdarzeń, w tym gotowych oświadczeń, Q&A, factsheetów oraz przygotowaniu dokumentów: crisis manual lub issues book. Na sytuacje kryzysowe, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest znaczące lub jest wpisane w działalność firmy w związku z jej rodzajem, warto być szczególnie dobrze przygotowanym, czemu służą symulacje przygotowywane przez nasz zespół, w które angażujemy kadrę zarządzającą firmy. Szczególnie istotne jest właściwe przygotowanie osoby odpowiedzialnej w spółce za kontakty z mediami oraz prezesa zarządu firmy, który ponosi odpowiedzialność za działalność firmy, by trudne pytania dziennikarzy, klientów, pracowników i innych osób z otoczenia firmy nie były dla nich zaskoczeniem.

Highway News angażuje się również w doradztwo w zakresie zarządzania kryzysowego w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji. Jesteśmy w stanie zaoferować Klientom szereg istotnych usług wsparcia kryzysowego. Większość firm w sytuacji kryzysowej musi kontaktować się nie tylko z mediami, ale również z pracownikami, klientami, dostawcami, a w niektórych przypadkach również z instytucjami regulującymi rynek, analitykami, ekspertami w danej branży i znanymi komentatorami. Nasi konsultanci posiadają doświadczenia w zarządzaniu kryzysowym w spółkach publicznych, dla których każdy kryzys oznacza nie tylko możliwość utraty reputacji wśród klientów i stanowi zagrożenie dla sukcesu prowadzonej działalności operacyjnej, ale też możliwe trudności z pozyskaniem dalszego finansowania spółki w postaci pozyskania kapitału od inwestorów.

Po zażegnaniu kryzysu współpracujemy z Klientami nad działaniami mającymi na celu pomoc w odbudowie reputacji oferując im narzędzia niezbędne do zniwelowania negatywnego postrzegania firmy oraz komunikowania pozytywnych kluczowych przesłań. 


Pracowaliśmy dla: