Synopsis Polska S.A.

Spółka SYNOPSIS POLSKA S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, głównie na rynku inwestycji niepublicznych, określaną jako venture capital, dotyczącą projektów inwestycyjnych we wczesnym stadium rozwoju o wysokim potencjale wzrostu, jak również określaną jako private equity, dotyczącą istniejących przedsięwzięć, rozwijających się w dużym tempie i wymagających dokapitalizowania w celu osiągnięcia dalszego wzrostu ich wartości.

W pewnym zakresie działalność może być również określana jako seed capital, a dotyczy ona powoływania i finansowania spółek w obszarach działalności o bardzo wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej ze względu na rynek na jakim będą prowadziły działalność gospodarczą.

W kręgu zainteresowań spółki SYNOPSIS POLSKA S.A. znajdują się przede wszystkim projekty e-commerce. Spółka prowadzi również inwestycje na rynku publicznym, zarówno na GPW jak i New Connect.


Pracowaliśmy dla: