IQ Partners S.A.

IQ Partners S.A. jest wiodącym funduszem specjalizującym się w dokonywaniu inwestycji w przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju. Koncentruje się na inwestowaniu typu seed. Realizuje również inwestycje w przedsięwzięcia start-up. Profil działalności to inwestycje w innowacyjne spółki, które funkcjonują w obszarach: Internet, Media, mobile, e-commerce oraz IT. Do tej pory fundusz zrealizował łącznie 29 projektów inwestycyjnych oraz przeprowadził częściowe transakcje wyjścia z czterech inwestycji.

IQ Partners S.A. jest notowana w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2010 roku IQ Partners S.A. został zakwalifikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych do segmentu NewConnect Lead, który skupia największe i najbardziej płynne spółki. Segment NewConnect Lead został stworzony po to, by wyłonić spółki charakteryzujące się parametrami zbliżonymi do tych, które są niezbędne do przeniesienia notowań na rynek regulowany. IQ Partners S.A. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK).


Pracowaliśmy dla: