Site S.A.

Site S.A. działa na dynamicznie rozwijającym się rynku e-commerce. Działania spółki, skoncentrowane są wokół rozbudowy serwisów informacyjnych i rozrywkowych, dostarczania usług hostingowych oraz tworzeniem aplikacji na potrzeby firm zewnętrznych.

Od 18.06.2010 roku akcje spółki Site S.A. są notowane na rynku NewConnect w Warszawie


Pracowaliśmy dla: