Ekokogeneracja S.A.

Spółka Ekokogeneracja specjalizuje się w inwestycjach na terenie małych i średnich miast, którym oferuje kompleksowe rozwiązanie problemu odpadów przemysłowych i komunalnych w miejscu ich powstawania. Jednocześnie pozwala na ich energetyczne wykorzystanie do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.


Pracowaliśmy dla: