ICCSS

Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego ICCSS jest wiodącym międzynarodowym centrum doskonałości w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i promowania kultury bezpieczeństwa chemicznego w wymiarach krajowym, regionalnym i globalnym, wśród różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem rządów, przemysłu chemicznego, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych.


Pracowaliśmy dla: